تشخیص دیجیتال پوسیدگی بدون نیاز به رادیو گرافی

Caries visualization with fluorescent technology

1

تکنولوژی نور فلورسنت در نسل جدید دوربین‌های دیجیتال vista cam ساخت کشور آلمان  این امکان را ایجاد کرده تا بدون نیاز به انجام رادیوگرافی و اشعه ایکس بطور دقیق و قطعی کوچکترین پوسیدگی‌های نواحی بین دندانی و شیار دندان تشخیص داده شود.

vista-cam

در کلینیک دندانپزشکی dencare  با بهره‌گیری از دستگاه تشخیص پوسیدگی vista cam  به این مهم نایل آمده‌ایم:

  • تشخیص وجود پوسیدگی بدون نیاز به انجام رادیوگرافی
  • درجه و میزان پوسیدگی به صورت دقیق
  • تشخیص محل پوسیدگی به صورت سه بعدی

این امکان به کمک تکنولوژی نور فلورسنت این مزیت بزرگ را دارد که علاوه بر احتمال خطای صفر نیاز به استفاده از اشعه مضر ایکس برای تشخیص پوسیدگی به طور کل حذف می‌گردد.

vista

از مزیت دیگر این دستگاه این است که دندانپزشک و بیمار به طور دقیق از وسعت پوسیدگی و عمق آن مطلع شده و نیاز یا عدم نیاز به درمان پوسیدگی و ترجیح انجام follow up  مشخص می‌گردد.