مراقبت های ایمپلنت

یکی از عوامل اثرگذار در تصمیم گیری برای انجام درمان های دندانپزشکی قیمت و تعرفه درمان دندانپزشکی است . در تعیین قیمت دندانپزشکی و تعرفه درمان در هر کلینیک عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند . در کلینیک دندانپزشکی Dencare سعی بر آن است که بهترین تعرفه دندانپزشکی را با بالاترین کیفیت ارائه نماییم .

در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه می‌ نماییم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت داشته باشد در این جدول ذکر شده است.

هزینه دندانپزشکی که در ادامه آمده است همگی به روز بوده و قبل از درمان دندانپزشکان ما طرح درمان را بطور کامل به شما ارائه نموده و شما را از هزینه کامل درمانتان آگاه می سازند.هدف در نهایت رسیدن به دهان بدون مشکل و قابل قبول از نظر سلامت بهداشت و دهان می باشد.

تعرفه های زیر برای درمان های ارائه شده توسط دندانپزشکان این مرکز می باشد و در صورت نیاز به درمان تخصصی توسط دکتر بزرگ و دکتر محمدی نژاد این تعرفه ها اعمال نمی گردد و متفاوت خواهد بود. لطفا قبل از انجام کار هزینه درمان تخصصی را از دکتر بزرگ و دکتر محمدی نژاد سوال بفرمایید.

لیست قیمت درمان های دندانپزشکی

[TS_Advanced_Tables id=”1″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]
[TS_Advanced_Tables id=”2″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]
[TS_Advanced_Tables id=”3″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

[TS_Advanced_Tables id=”4″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

[TS_Advanced_Tables id=”5″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

[TS_Advanced_Tables id=”6″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

[TS_Advanced_Tables id=”7″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

[TS_Advanced_Tables id=”8″ table_formatting=”metadata” table_scope=”none” show_name=”false” show_info=”false” show_comments=”false” table_shortcodes=”false” preloader_use=”false” header_use=”true” header_rows=”1″ footer_use=”false” responsive_type=”none” styling_customize=”false” columns_widthlimit=”true” columns_widthmin=”120″ columns_widthmax=”300″ limitvisibility=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]